Vài nhận định về Hồng Công Có thể nói những cuộc biểu tình ở Hồng Công nay đã chuyển thành biểu tình sinh viên lực lượng chủ yếu trong mọi cuộc cách mạng

Vài nhận định về Hồng Công.
Có thể nói, những cuộc biểu tình ở Hồng Công nay đã chuyển thành biểu tình sinh viên, lực lượng chủ yếu trong mọi cuộc cách mạng.
Nhưng khoảng (vài) trăm sinh viên đang bị kẹt tại khu vực trường đại học bách khoa và họ đã thề cảm tử.
Đây là cuộc đấu tranh với nguy cơ thất bại rất cao vì đối thủ của sinh viên là Tập, một tên cáo già nhiều mưu trong khi sinh viên cô độc và ở vào thế bất lợi khi bị bao vây tứ bề.
Thảm sát như Thiên An Môn dự là sẽ không xảy ra nhưng các hạt nhân và lãnh tụ sinh viên trong đó có Wong sẽ bị chơi cái trò của công an dành cho bọn bắt cóc và nó sẽ bao vây nhiều ngày để từ từ hết lương thực và vũ khí, dần thối chí và cuối cùng chấp nhận đầu hàng để một loạt án chục năm sẽ đặt lên cổ từng người.
Ngay bây giờ, hắc cảnh đã đều bắt tất cả những kẻ chạy trốn ra khỏi trường.
Ngày trước cũng là sinh viên ở Thiên An Môn là những người cuối cùng và ngày nay cũng vậy sao ?
Nếu dẹp được sinh viên lần này, TC sẽ lại nắm vai trò cai trị như đã và đang có tại lục địa.
Chỉ có việc biểu tình hàng triệu người ở HK phải tái diễn lại và làm cho hắc cảnh ( toàn là lính TC) phải phân chia ra mới cứu được hạt nhân của sinh viên vì TC chủ trương bắt và bỏ tù tất cả những ai đang chiếm giảng đường đại học hôm nay.
Hơn lúc nào hết người HK cần sự ủng hộ quốc tế, trước tiên là từ anh Trùm và chỉ anh Trùm với bên cạnh đó là anh Bo Jo mới có thể đưa được hiệu ứng tinh thần cho TOÀN DÂN HK xuống đường bảo vệ sinh viên.
Người dân HK nên biết, nếu sinh viên bị đàn áp và bỏ tù, HK sẽ trở nên câm nín như cả lục địa Trung Hoa bấy nay và cơ hội dành cho việc thoát Trung của các bạn sẽ coi như bị lùi đi vô thời hạn.
Trong khi anh Trùm câm nín, báo Đức sôi đông và cực kỳ lo lắng thảm sát với tin đầu trang nhất thì nực cười, có nhiều kẻ đã nhìn thấy "công lao" của anh Trùm trong việc đánh đổ tan tành Chinazi !!!
25/03/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề