Xem phim có cảm nhận chung với diễn viên Ly Na Trang và thắc mắc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Xem phim có cảm nhận chung với diễn viên Ly Na Trang và thắc mắc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Phim bị dán nhãn C16 khiến nhiều trẻ em không xem được. Nếu không mình tin doanh thu phim còn cao hơn thế.
18/11/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *